Ve většině kultůr je kuchyň ženskou doménou, při současném zrovnoprávnění mužů a žen však tyto stereotypy mizí.

To jaká je kuchyň, hodně prozradí o tom jaká je paní nebo pán. Všechny současné generace žen i mužů rádi vaří, pečou, fotí jídlo pro své rodiny apod. Chtějí mít dobrý pocit z prostředí v kuchyni.
Umístění kuchyně v […]