Od jednoduchého požadavku po kompletní systém

Investor se obrátil na společnost BACS s celkem jednoduchým požadavkem. Přál si řízení vytápění v jednotlivých místnostech a dodání audio-vizuální techniky. V průběhu prvotních konzultací s investorem se ale začal více zajímat o možnost využití inteligentní elektroinstalace a vyžádal si návrhy na možné rozšíření původního zadání.

Mezi novými požadavky se jako první objevila integrace osvětlení a vytvoření vizualizace pro ovládání přes PC a mobilní zařízení. Do tohoto prostředí byly následně zakomponovány řídicí prvky klimatizace a vzduchotechniky, stínicí techniky, oken i zabezpečovacího systému.

Kromě toho vznikla kompletní síť senzorů pro kontrolu vnitřních a venkovních podmínek i samotného systému. Díky měření teplot v jednotlivých místnostech, ale i sauně, vířivce a rozvaděčích má uživatel i servisní technik možnost rychlé reakce a okamžité nápravy.

Zajištěny jsou také funkce měření spotřeby elektrické energie a úniku vody pro jejich následné vyhodnocení a možnost provedení potřebných opatření k jejich úspoře.

Zdroj: archiv společnosti BACS

Rezervy umožňují rozšířit systém o další vychytávky

Vzhledem k průběhu realizace a stále narůstajícím požadavkům i přáním investora došlo k vytvoření kabelových i systémových rezerv.

Jedním z hlavních doplnění je zálohované napájení, které svým specifickým zapojením kladl požadavky již na přípravu v rámci sestrojení rozvaděčů. Dalším zásadním rozšířením byla rezerva pro nabíjecí stanici elektromobilu. Ta znamenala navýšení dimenze přívodního kabelu a jeho kompletní výměnu.

Ostatní doplňky jako ovládání střešních oken nebo integrace osvětlení bazénu a jeho atrakcí byly řešeny pouze kabelovou přípravou. V tomto případě se tak jednalo o velmi jednoduchou podobu rezerv.

Zdroj: archiv společnosti BACS

Design vždy v hlavní roli

Co však bylo jasné již od počátku, že bude kladen důraz primárně na design a použité materiály ve všech oblastech a fázích realizace.

Finální souhlas k použití viditelných zařízení byl vždy na architektce a designérech. Konečným výsledkem zdlouhavého a podrobného výběru jednotlivých materiálů, vzorů a tvarů je však precizně sladěný interiér i v tom nejmenším detailu.

Zdroj: archiv společnosti BACS

Zdroj: living.cz … (článek)